In opdracht van de toenmalig eigenaar het Duitse beleggingsfonds H.F.S. te München, gemeente Den Haag, Kamer van Koophandel Haaglanden, zittende en toekomstige huurders is onder begeleiding van Centacon B.V. een herontwikkelingsvisie voor Haaglanden MegaStores opgesteld, met als resultante de Eindrapportage Toekomstvisie Haaglanden MegaStores.
Conclusies van deze rapportage waren ondermeer dat een volwaardig wijkwinkelcentrum in het centrum ontbrak. De bestaande entree en routing in het centrum voldeden niet aan de huidige eisen en de uitstraling en ambiance van het gebouw waren niet meer van deze tijd. De aangedragen oplossingen omvatten ondermeer naast realisatie van een volwaardig wijkwinkelcentrum en aanpassing van de interne looproutes in het centrum, toevoeging van een aantal functies zoals een hotel en/of kantoren, vergadercentrum en woningen.

Type

  Herontwikkelingsvisie Haaglanden MegaStores
Locatie

  Laakhaven, Den Haag,
Waldorpstraat/Van der Kunstraat
Architect   De Architectengroep, Dick van Gameren
en bureau Ockenburgh Architectuur
en Bouwkunde
Periode   2005 – 2007
Combinatie   Centacon B.V. i.s.m. BellConcepts
projectenoverzicht

 GEREALISEERD

 1. De Klok
 2. Stadhouderslaan
 3. Haagse Hoge Huis
 4. Javastraat 25
 5. Villa Paulowna
 6. Van Bylandt Huis
 7. De Wildernisse
 8. Javastraat 58
 9. Mauritskade/Parkstraat
 10. Volmerlaan
 11. Azura Centre
 IN ONTWIKKELING
 1. Transformatie kantoorgebouw
 2. Verduurzaming kantoorgebouw
 3. Résidence Emma
 4. Schelpkade
 STUDIES
 1. Schelpkade
 2. Campus Universiteit Leiden
 3. Herontwikkeling Haaglanden Megastores
 4. Toekomstvisie Haaglanden Megastores
 5. Sterrenbad
 6. Dagelijkse Groenmarkt
 7. Biografie
    |  


TOEKOMSTVISIE Haaglanden MegaStores