SCHELPKADE

Centraal gelegen in de stad Den Haag op de rand van de Archipelbuurt en Willemspark, ligt in het verlengde van het Nassauplein de Schelpkade. Centacon heeft een uitgebreide stedenbouwkundige studie uitgevoerd een voormalig schoolgebouw/woonhuis te renoveren en uit te breiden met een paviljoen ten behoeve van kinderopvang.

lees meer   |  


Campus Universiteit Leiden, locatie Den Haag

In het kader van de komst van het Leiden University College naar Den Haag, is door Centacon een studie verricht naar de mogelijkheden voor huisvesting van het LUC The Hague gecombineerd met 400 studentenappartementen en de reeds in de stad gevestigde opleidingen van de Universiteit Leiden.

lees meer   |  


HERONTWIKKELING HAAGLANDEN MEGASTORES

Tezamen met ING Real Estate is door Centacon gewerkt aan de herontwikkeling en herpositionering van Haaglanden MegaStores. De planvorming voorzag in de optimalisatie van het bestaande centrum à 85.000 m2 vloeroppervlak gecombineerd met een volwaardig wijkwinkelcentrum.

lees meer   |  


TOEKOMSTVISIE HAAGLANDEN MEGASTORES

In opdracht van de toenmalig eigenaar het Duitse beleggingsfonds H.F.S. te München, gemeente Den Haag, Kamer van Koophandel Haaglanden, zittende en toekomstige huurders is onder begeleiding van Centacon B.V. een herontwikkelingsvisie voor Haaglanden MegaStores opgesteld, met als resultante de Eindrapportage Toekomstvisie Haaglanden MegaStores.

lees meer   |  


Sterrenbad wassenaar
De gemeente Wassenaar is voornemens een nieuw zwembad te bouwen aan de Zanderijlaan in Wassenaar.

lees meer   |  


dagelijkse groenmarkt

Stedenbouwkundige studie ter plaatse van het voormalige stadhuis van Den Haag.

lees meer   |  


Stichting Biografie Piet Mondriaan

Centacon ondersteunt de realisatie van de biografie van Piet Mondriaan door sponsoring van de Stichting Biografie Piet Mondriaan. Het project heeft een looptijd van vijf jaar.

lees meer   |  


Menno ter Braak

Ter gelegenheid van haar derde lustrum gaf Centacon in 2002 aan dr. Léon Hanssen de opdracht de oorspronkelijke werken over de biografie van Menno ter Braak (1902-1940) ‘Want alle verlies is winst’ en ‘Sterven als een polemist’, te herschrijven tot één boekwerk geschikt voor uitgave in Duitsland.

lees meer   |  


projectenoverzicht   studies