Gelegen in de Haagse wijk Laak nabij het station Hollands Spoor, de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan College bevindt zich de Haaglanden MegaStores. Het voornamelijk op woonthema gerichte winkelcentrum is in januari 2008 door ING Real Estate Development aankocht. Het centrum functioneert sinds haar opening in 2000 niet naar verwachting. Op basis van ondermeer de Eindrapportage Toekomstvisie Haaglanden MegaStores, diverse workshops met huurders en een uitgebreide interne analyse is gezamenlijk met ING RED een concept geformuleerd voor herpositionering van het winkelcentrum. In de door architectenbureau Soeters van Eldonk ontworpen MegaStores Nieuwe Stijl wordt het woonthematische centrum gecombineerd met een voorzieningencentrum inclusief volwaardig wijkwinkelcentrum. Beide aspecten in het winkelcentrum krijgen een eigen thematisering en belevingswereld, waarbij horecapleinen de overgangsgebieden zullen markeren. Naast de herbranchering en aanpassing van de routing en passages in het centrum voorzag het plan in een nieuwe hoofdentree gelegen aan het Leeghwaterplein.. Zie tevens persbericht 10-01-2008


Type   Herontwikkeling, winkelcentrum
Locatie

  Den Haag, Laakhaven,
Waldorpstraat/Van der Kunstraat
Grootte   ca. 85.000 m2 winkelcentrum,
alsmede diverse additionele functies
Architect   Architectenbureau Soeters Van Eldonk architecten te Amsterdam
C Concept Design BV, Den Haag
Periode   2008 - 2010
Ontwikkel-
combinatie

  ING Real Estate Development
i.s.m. Centacon


projectenoverzicht

 GEREALISEERD

 1. De Klok
 2. Stadhouderslaan
 3. Haagse Hoge Huis
 4. Javastraat 25
 5. Villa Paulowna
 6. Van Bylandt Huis
 7. De Wildernisse
 8. Javastraat 58
 9. Mauritskade/Parkstraat
 10. Volmerlaan
 11. Azura Centre
 IN ONTWIKKELING
 1. Transformatie kantoorgebouw
 2. Verduurzaming kantoorgebouw
 3. Résidence Emma
 4. Schelpkade
 STUDIES
 1. Schelpkade
 2. Campus Universiteit Leiden
 3. Herontwikkeling Haaglanden Megastores
 4. Toekomstvisie Haaglanden Megastores
 5. Sterrenbad
 6. Dagelijkse Groenmarkt
 7. Biografie
    |  


HERONTWIKKELING HAAGLANDEN MEGASTORES