Centacon heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de transformatiemogelijkheden van een leegstaand kantoorgebouw in Den Haag. Diverse functies en alternatieven zijn hierbij financieel, markttechnische en bestemmingsplanmatig met elkaar vergeleken. Uiteindelijk heeft deze analyse geresulteerd in een haalbaar concept, voor huisvesting van arbeidsmigranten die op een tijdelijke basis werkzaam zijn in de omgeving van Den Haag in een Short Stay Complex. Het project van Centacon is door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geselecteerd voor deelname aan een experimentenprogramma, zie publicatie.
Het voorgestelde initiatief onderscheidt zich door een totaalvisie op het begrip huisvesting voor arbeidsmigranten. In plaats van een slaapplaats op basis van de minimale eisen, is gezamenlijk met betrokken partijen een totaalconcept ontwikkeld voor kwalitatief gedegen huisvesting. Ten grondslag aan het initiatief ligt een uitgebreid beheerplan om ook in de toekomst de kwaliteit en veiligheid blijvend te garanderen. De kleine buurtwinkel met een assortiment gericht op de bewoners gecombineerd met de horecagelegenheid voor passanten, geven de gewenste sociale verbondenheid van het project met de omgeving.


Type   Transformatie kantoor
Locatie   Den Haag
Architect   Dick van Gameren architecten B.V.
ZRI adviseurs en ingenieurs B.V.
Roodenburg Installatiebedrijf B.V.
Periode   2011 - 2013


projectenoverzicht

 GEREALISEERD

 1. De Klok
 2. Stadhouderslaan
 3. Haagse Hoge Huis
 4. Javastraat 25
 5. Villa Paulowna
 6. Van Bylandt Huis
 7. De Wildernisse
 8. Javastraat 58
 9. Mauritskade/Parkstraat
 10. Volmerlaan
 11. Azura Centre
 IN ONTWIKKELING
 1. Transformatie kantoorgebouw
 2. Verduurzaming kantoorgebouw
 3. Résidence Emma
 4. Schelpkade
 STUDIES
 1. Schelpkade
 2. Campus Universiteit Leiden
 3. Herontwikkeling Haaglanden Megastores
 4. Toekomstvisie Haaglanden Megastores
 5. Sterrenbad
 6. Dagelijkse Groenmarkt
 7. Biografie
    |  


TRANSFORMATIE KANTOORGEBOUW